Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału ZNP w Dukli

Jarosław  Drobiniak – prezes

Teresa Nowak – wiceprezes
Małgorzata Stanowskat – sekretarz
Krzysztof Belcik – członek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna ZNP w Dukli:

Iwona Walaszek – przewodnicząca
Marta Drobiniak – zastępca przewodniczącego
Justyna Jabłecka – Mrozek – członek

Share

Comments (0)

› No comments yet.

Pingbacks (0)

› No pingbacks yet.