Projekt dla nauczycieli zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy

Szanowni Państwo

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji „Pro Carpathia” serdecznie zapraszado udziału w projekcie: „Siła sprawcza – kreowanie własnej ścieżki zawodowej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII POKL, Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.2 b

 Do udziału w projekcie zaprasza nauczycieli zwolnionych (po 30.12.2012 r.), przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem (umowa na zastępstwo, umowa na czas określony)

 W ramach projektu oferowane są dwie ścieżki zawodowe:

  • „Przekwalifikowanie zawodowe” poprzez uczestnictwo w szkoleniu i praktykach zawodowych podwyższających lub zmieniających kwalifikacje zawodowe. Szkolenia wybierane są indywidualnie z Doradcą Zawodowym.
  • „Samozatrudnienie” poprzez otrzymanie dotacji w wysokości do 40 000,00 zł na otwarcie działalności gospodarczej  oraz dodatkowo wsparcie pomostowe w wysokości 1680,00 zł/m-c na bieżące wydatki związane z prowadzeniem firmy.

Planowany termin rekrutacji: 20.10.2014 r. – 24.10.2014 r.

 

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać pod numerami telefonów: 17 8524219 lub 17 8623976 lub na stronie Stowarzyszenia www.procarpathia.pl. oraz w Biurze Projektu w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6/318. Osoba do kontaktu: Ewelina Wrona 

Share

Comments (0)

› No comments yet.

Pingbacks (0)

› No pingbacks yet.